امور اعضای هیات علمی

امور مربوط به اعضای هیات‌علمی با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در بخش‌های تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت، ترفیع سالانه، ارتقای مرتبه، اعتبار ویژه، فرصت مطالعاتی، همایش‌های بین‌المللی، همیار پژوهشی و ماموریت‌های پژوهشی تنظیم شده و در ادامه جهت بهره‌برداری و آگاهی در اختیار قرار داده شده است.
جهت اطلاع و تسهیل ارتباط اعضای محترم هیات‌علمی شماره تماس کارشناسان دانشگاه و دانشکده به تفکیک در جداول زیر اعلام شده است.
پیوندها:
ارتباط با کارشناسان مدیریت امور هیات‌علمی
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani[at]sbu.ac.ir