ارتقای مرتبه

راهنمای ارتقای اعضای هیات‌علمی:
راهنمای ثبت درخواست پرونده ارتقا در سامانه جامع دانشگاهی
راهنمای ثبت بند 1-6 (فرم خوداظهاری) پرونده ارتقا در سامانه جامع دانشگاهی
سوالات متداول در انجام مراحل ارتقا در سامانه جامع دانشگاهی
آیین‌نامه ارتقا:
آیین‌نامه ارتقای 95 به بعد
شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی سال 1395
گزارش‌نامه علمی عضو هیات‌علمی آموزشی
آیین‌نامه‌های داخلی هیئت ممیزه:
آیین‌نامه داخلی ارتقا مرتبه
ضوابط و مقررات خاص ارتقا مرتبه
پیشنهادهای مربوط به جدول 3 آیین‌نامه ارتقا
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir