فرصت مطالعاتی

اقدامات قبل از سفر برای استفاده از فرصت مطالعاتی:
دانشگاه شهید بهشتی به ‌نظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیات‌علمی با دانشگاه‌ها و موسسات علمی پژوهشی معتبر خارجی و با هدف اعتلای موقعیت علمی و فناوری و حضور در عرصه‌های بین‌المللی دانشگاه، هر سال نسبت به فراخوان اعزام اعضای هیات‌علمی به فرصت مطالعاتی بلندمدت اقدام می‌نماید. متقاضیان حائز شرایط بر اساس آیین‌نامه فرصت مطالعاتی با در دست داشتن پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی و ارائه برنامه تحقیقاتی به واحد اصلی محل خدمت در دانشگاه تقاضای خود را به شرح گردش کار ذیل ارائه می‌دهند.
  • 1- تکمیل فرم‌های فرصت مطالعاتی بلندمدت توسط عضو هیات‌علمی متقاضی
  • 2- ارسال اصل (فیزیکی) فرم‌های تکمیل و تایید شده در شورای پژوهشی گروه و دانشکده/پژوهشکده طی نامه رسمی اتوماسیونی به امضای ریاست واحد به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
  • 3- بررسی مدارک ارسالی در معاونت پژوهشی و فناوری و اخذ استعلامهای لازم از مدیریت امور هیات‌علمی
  • 4- طرح در شورای پژوهشی دانشگاه پس از احراز شرایط بند 3
  • 5- اخذ استعلام‌های لازم از اداره حراست دانشگاه
  • 6- ارسال به هیئت رئیسه دانشگاه پس از تایید در شورای پژوهشی دانشگاه
  • 7- معرفی متقاضی به مدیریت روابط بین‌الملل جهت اخذ معرفی نامه‌های لازم
  • 8- معرفی متقاضی به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ تضامین
  • 9- پیشنهاد صدور حکم ماموریت استفاده از فرصت مطالعاتی برای مامور اعزامی به معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع (پس از ارائه ویزای مقصد و رزرو بلیط توسط متقاضی)
  • 10- انجام مکاتبات لازم با امور مالی برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر تسهیلات بر اساس آیین‌نامه و سیاست‌های دانشگاه
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir