آزمایشگاه‌ها

دانشكده مهندسی برق (کنترل و قدرت) پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی یكی از مجهزترین دانشكده‌های حال حاضر كشور می‌باشد كه دارای كارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی در زمینه­‌های مختلف است، به‌گونه‌ای كه برخی از این مراكز تنها كارگاه و یا آزمایشگاه تخصصی آموزشی حوزه مربوطه در ایران می‌­باشند. این مجموعه آزمایشگاه‌ها برای دانشجویان و محققین دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شده كه علاوه بر آموزش به دانشجویان، دور­ه‌­های تخصصی برای صنعتگران نیز برگزار می­‌نماید. همچنین دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و محققین صنعتی برای انجام پروژه­‌های پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی از این مراكز استفاده می‌نمایند.
آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های تحقیقاتی
این آزمایشگاه‌ها جهت انجام امور تحقیقاتی در اختیار دانشجویان قرار داده می‌شود.
آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی
این آزمایشگاه‌ها جهت انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در اختیار دانشجویان  قرار داده می‌شود.