آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

سرپرست:  مهندس ابوالفضل جعفری      
گروه: کنترل
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه یک، اتاق شماره 140
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه و آزمایش‌های قابل ارائه:
 • 1- اموزش تجهیزات نیوماتیک

 • 2- اموزش تجهیزات هیدرولیک ‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
 • 1- طراحی و ساخت سیستم های نیوماتیکی و رباتیک

 • 2- طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیکی ‏

 • 3- آموزش و مشاوره در خصوص سیستم های هیدرولیک ونیوماتیک ‏

معرفی دوره های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلند مدت قابل ارائه:
 • الف- دوره‌های کوتاه مدت (تخصصی): هیدرولیک و نیوماتیک – الکتروهیدرولیک والکترونیوماتیک – سرو هیدرولیک

 • ب- دوره‌های بلند مدت دوره‌های بلند مدت: ازمایشگاه هیدرولیک ونیوماتیک برای دو دانشکده برق و مکانیک ‏

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
 • 1- یک دستگاه تجهیزات هیدرولیکی

 • 2- یک دستگاه سرو هیدرولیک ‏

 • 3- یک دستگاه سرو مکانیزم هیدرولیکی ‏

 • 4- یک دستگاه تجهیزات نیوماتیک ‏

 • 5- دو دستگاه تجهیزات نیوماتیک ‏

 • 6- یک دستگاه نازل وفلاپر ‏

صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
صنایع نیروگاهی – فولاد-  پتروشیمی
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت 
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932603
ایمیل