آزمایشگاه کنترل صنعتی

سرپرست:  ابوالفضل جعفری      
گروه: قدرت
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه دوم، اتاق شماره 247
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه و آزمایش‌های قابل ارائه:
 • 1- آزمایشگاه کنترل صنعتی

 • 2- آزمایشگاه پی ال سی ‏

 • 3- آزمایشگاه کالیبراسیون ‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
 • 1- برنامه‌نویسی پی ال سی و برنامه‌نویسی اچ ام آی

 • 2- آموزش کنترل‌کننده‌های PID ‏

معرفی دوره های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلند مدت قابل ارائه:
 • الف- دوره‌های کوتاه‌مدت (تخصصی): آزمایشگاه کنترل صنعتی، اتوماسیون صنعتی، کنترل کننده‌های پی ال سی، کالیبراسیون

 • ب- دوره‌های بلندمدت: کنترل کننده‌ای PID و دوره پی ال سی، دوره شبکه‌های صنعتی ‏

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
 • 1- چهار دستگاه فرایند کنترل فشار، دبی، درجه حرارت و ارتفاع

 • 2- چهار دستگاه پی ال سی 300 ‏

 • 3- دو دستگاه پی ال سی 400 ‏

 • 4- 4 دستگاه پی ال سی لوگو ‏

 • 5- یک دستگاه سیولاتور بویلر ‏

 • 6- یک دستگاه کالیبراسیون ‏

صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
 صنایع نیروگاه، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی 
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932603
ab_jafari[at]sbu.ac.ir