آزمایشگاه کنترل صنعتی

سرپرست:  ابوالفضل جعفری      
گروه: قدرت
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه دوم، اتاق شماره 247
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه و آزمایش‌های قابل ارائه:
 • 1- آزمایشگاه کنترل صنعتی

 • 2- آزمایشگاه پی ال سی ‏

 • 3- آزمایشگاه کالیبراسیون ‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
 • 1- برنامه نویسی پی ال سی و برنامه نویسی اچ ام آی

 • 2- آموزش کنترل کننده های PID ‏

معرفی دوره های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلند مدت قابل ارائه:
 • الف- دوره های کوتاه مدت (تخصصی): آز کنترل صنعتی – از اتوماسیون صنعتی – از کنترل کننده های پی ال سی- از کالیبراسیون

 • ب- دوره¬های بلند مدت: کنترل کننده ای PID – دوره پی ال سی – دوره شبکه های صنعتی ‏

>
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
 • 1- .چهار دستگاه فرایند کنترل فشار – دبی – درجه حرارت – ارتفاع

 • 2- چهار دستگاه پی ال سی 300 ‏

 • 3- دو دستگاه پی ال سی 400 ‏

 • 4- 4 دستگاه پی ال سی لوگو ‏

 • 5- یک دستگاه سیولاتور بویلر ‏

 • 6- یک دستگاه کالیبراسیون ‏

صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
 صنایع نیروگاه – پالایشگاهها و پتروشیمی 
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت 
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932603
ایمیل