انجمن علمی مهندسی برق (کنترل و قدرت)

  اعضای انجمن:
 • 1- استاد راهنمای انجمن علمی: جناب آقای دکتر منصور رفیعی– عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 2- دبیر انجمن علمی: جناب آقای یونس حسینی آشتیانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 3- نایب دبیر و مسئول امور مالی انجمن علمی: جناب آقای سید محمد سید ابوترابی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

 • 4- مسئول امور آموزش انجمن علمی: جناب آقای امیرحسین ابراهیم‌زاده رحیم لو – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

 • 5- مسئول امور پژوهش و همایش انجمن علمی: جناب آقای مرتضی کریمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 6- فنی و پشتیبانی: جناب آقای مهرداد پور محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

 • 7- روابط عمومی: سرکار خانم آناهیتا فیض‌بخشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

Responsive Image
 درباره انجمن :
این انجمن با توجه به اهمیت روز افزون مهندسی برق (قدرت و کنترل) با اهداف زیر تشکیل گردید:
 • 1- بهبود امکانات آموزشی و پژوهشی موجود

 • 2- ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های دانشجویی، علمی و صنعتی

 • 3- ایجاد فضای انگیزشی و رقابتی برای ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت‌های علمی و عملی

 • 4- ایجاد ارتباط با انجمن‌ها و موسسات علمی-تحقیقاتی و فراهم آوردن بستری برای همکاری‌های علمی

 • 5- تلاش در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در رشته مهندسی برق

محور های فعالیت این انجمن در حوزه مهندسی برق کنترل ، قدرت ، شبکه های انتقال و توزیع برق و برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت میباشد. به همین منظور برای نیل به اهداف ذکر شده دوره‌ها ، کارگاه‌ها و وبینارهای متعددی در حوزه‌های مذکور برگزار گردیده ویا در دست اجرا قرار دارد. همچنین این انجمن با تلاش جناب آقای سیدعلی موسوی تبار و مشورت‌های جناب آقای دکتر منصور رفیعی و با همکاری دانشکده مهندسی برق جلساتی را با اعضای دانشکده به منظور رفع چالش های مختص دانشجویان برق برگزار کرده است تا در آن به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان این رشته پرداخته شود و مشکلات موجود تا حد امکان رفع گردند. از سایر برنامه های انجمن برق میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
 • 1- کارگاه‌های تخصصی و کارگروه‌های مقاله نویسی زیر نظر دکتر حسین ترکمن

 • 2- راه‌اندازی وب‌سایت انجمن علمی برق به نشانی Sbuea.ir

 • 3- نشریات ناب، PPPC و کهربا (نشریه PPPC تنها نشریه تمام انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی)