آزمایشگاه الکترونیک (کنترل)

سرپرستان: دکتر مجتبی نوری‌منظر و دکتر وحید بدری  
کارشناس: سرکار خانم مهندس فضلعلی     
گروه: کنترل     
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، اتاق شماره 126    
معرفی فعالیتهای آزمایشگاه و آزمایشهای قابل ارائه:
  • الکترونیک 1
  • الکترونیک 2‏
معرفی دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت قابل ارائه:
  • الکترونیک
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه:
اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، ولت‌متر، اهم‌متر، منبع دی سی، مقاومت، خازن و ترانزیستور
مشخصات آزمایشگاه:
وب‌سایت سرپرست  (دکتر مجتبی نوری‌منظر)
وب‌سایت سرپرست (دکتر وحید بدری)  
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه (دکتر وحید بدری)
رزومه سرپرست آزمایشگاه (دکتر مجتبی نوری‌منظر)
73932605 
v_badri[at]sbu.ac.ir
m_nourimanzar[at]sbu.ac.ir