آزمایشگاه الکترونیک (قدرت)

سرپرست: دکتر مصلی نژاد؛ دکتر سپاسیان، دکتر سالم نیا، دکتر قاضی زاده، دکتر وحیدی نسب     
گروه: قدرت  
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه اول، اتاق شماره 215
معرفی فعالیت های آزمایشگاه/کارگاه و آزمایش های قابل ارائه:
  • 1- الکترونیک قدرت و مبدل

  • 2- دوره های بلند مدت: آزمایشگاه کنترل خطی و کاربرد کنترل در صنعت‏

  • 3- دوره های بلند مدت: آزمایشگاه کنترل خطی و کاربرد کنترل در صنعت‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
  • 1- عیب یابی موتور های الکتریکی

  • 2- تعمیر مبدل های الکترونیک قدرت و انجام تمامی تست های لازم‏

معرفی دوره های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلند مدت قابل ارائه:
  • الف- دوره های کوتاه مدت (تخصصی):

  • ب- دوره های بلند مدت:‏

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، سموتور القایی رتور سیم پیچی شده؛  سلول خورشید, وسایل اندازه گیری
صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
اکثر صنایعی که از خدمات الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی بهره مند هستند.
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت 
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
 73932560
ایمیل