آزمایشگاه الکترونیک (قدرت)

سرپرستان: دکتر علی مصلی‌نژاد، دکتر سپاسیان، دکتر سالم‌نیا، دکتر قاضی‌زاده، دکتر وحیدی‌نسب     
گروه: قدرت  
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه اول، اتاق شماره 215
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه/کارگاه و آزمایش‌های قابل ارائه:
  • 1- الکترونیک قدرت و مبدل

  • 2- دوره‌های بلندمدت: آزمایشگاه کنترل خطی و کاربرد کنترل در صنعت‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
  • 1- عیب‌یابی موتورهای الکتریکی

  • 2- تعمیر مبدل‌های الکترونیک قدرت و انجام تمامی تست‌های لازم‏

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، سموتور القایی رتور سیم‌پیچی شده، سلول خورشید و وسایل اندازه‌گیری
صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
اکثر صنایعی که از خدمات الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی بهره‌مند هستند.
ارتباط با سرپرستان آزمایشگاه:
رزومه دکتر علی مصلی‌نژاد
a_mosallanejad@sbu.ac.ir
73932536
رزومه دکتر علی سالم‌نیا
a_salemnia[at]sbu.ac.ir
73932502
رزومه دکتر محمدصادق سپاسیان
m_sepasian[at]sbu.ac.ir
73932521
رزومه دکتر محمدصادق قاضی‌زاده
m_ghazizadeh@sbu.ac.ir