صفحه اصلی
برگزاری هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت در سال 401
  • 648 بازدید

هفدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای  قدرت

در سال 401

هفدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای  قدرت در سال 1401، توسط  دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور بر گزار می شود.  
 

افزودن نظرات