صفحه اصلی
زمان جلسه روز درهای باز دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)
  • 571 بازدید

رویـداد «روز درهای باز دانشگاه شهید بهشتی» سه‌شنبه و چهارشنبه 18 و 19 مرداد 1401 برگزار می شود.

روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با هدف آشنایی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و خانواده‌های محترم ایشان با ظرفیت و توانمندی واحدهای دانشگاه شهید بهشتی، طی دو روز رویداد «روز درهــای باز دانشگاه شهید بهشتی» را همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برگزار می‌کند.

متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها در این رویداد براساس زمانبندی تنظیم شده با شرکت در جلسات معرفی دانشکده‌ها که به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد با رشته‌های تحصیلی آشنا می‌شوند و مسئولان  دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی طی دوساعت ضمن معرفی دانشکده خود، پاسخگـوی سوالات متقاضیان علاقمنـد خواهند بود.

زمان تعیین شده برای معرفی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)​​​​​، چهارشنبه مورخ 401/5/19 ساعت 12-10 می باشد. لازم به ذکر است برگزاری این جلسه به صورت مجازی می باشد.

نحوه ورود مهمانان به اتاق های مجازی دانشکده ها

لینک ورود به جلسه

فیلم معرفی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

کتابچه معرفی دانشکده

افزودن نظرات