صفحه اصلی
جلسه مشترک مسئولین دانشکده با شرکت مپنا
  • 1255 بازدید

جلسه مشترک مسئولین دانشکده با شرکت مپنا درخصوص راه اندازی مرکز تحقیقات ذخیره سازهای انرژی

پیرو تفاهم نامه و قرارداد مشترک شرکت مپنا و دانشگاه شهید بهشتی درخصوص راه اندازی مرکز تحقیقات توسعه زیرساخت هاو فناوری های ذخیره ساز انرژی، جلسه ای درمورخ 1400/3/3 در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

این جلسه با حضور ریاست پردیس، معاون برنامه ریزی مپنا، مدیر طرحهای ویژه مپنا، معاون پژوهشی و معاون آموزشی دانشگاه، ریاست و معاونین پژوهشی دانشکده های مهندسی برق و مکانیک برگزار گردید.

در طول جلسه به معرفی اهداف و چشم اندازهای مرکز و توانمندیهای دانشگاه در راستای برنامه های مرکز پرداخته شد. همچنین دیدگاهها و برنامه های گروه مپنا برای همگرایی فعالیتهای مرکز، دانشگاه و شرکت بحث و بررسی قرار گرفت.

افزودن نظرات