صفحه اصلی
برگزیده شدن نشریه علمی تخصصی پردازش انجمن علمی مهندسی مکاترونیک
  • 65 بازدید

انتخاب نشریه علمی تخصصی پردازش انجمن علمی مهندسی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نشریه شایسته تقدیر فنی و مهندسی را به مسئولین این نشریه و سایر اعضای دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) تبریک عرض می‌نماییم.

استاد مشاور انجمن علمی مکاترونیک جناب آقای دکتر هادی اشعریون عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)، دبیر وقت این انجمن آقای مهدی سرشار و مدیر مسئول نشریه پردازش آقای مهندس علی نصیری بوده‌اند که از خداوند منان برای ایشان توفیق روز افزون را مسئلت داریم.
 

دانلود فایل
افزودن نظرات