صفحه اصلی
برگزاری مراسم بازنشستگی آقای دکتر پرویز رمضانپور و نشست پایان سال 1400
  • 1069 بازدید

برگزاری مراسم بازنشستگی آقای دکتر پرویز رمضانپور و نشست پایان سال 1400
مراسم گرامیداشت بازنشستگی جناب آقای دکتر پرویز رمضانپور عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) به پاس تشکر از زحمات ارزشمند ایشان در طول دوران خدمت پرافتخارشان در تاریخ 1400/12/21برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده، معاونین، مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده برگزار شد، ریاست دانشکده، جناب دکتر آقامحمدی ضمن تقدیر از تجارب و زحمات ارزنده دکتر رمضانپور در ارتقاء و تولید علم در صنعت برق طی سالیان متمادی، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق در آغاز دوران بازنشستگی داشتند. درادامه همکاران خاطراتی که در دوران همکاری با ایشان داشتند را بیان فرمودند. 
همچنین در این جلسه که مقارن با ایام پایانی سال برگزار گردید، دکتر آقامحمدی از زحمات اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده در سال 1400 که در مسیر پیشبرد اهداف دانشکده نقش بسزایی داشتند تقدیر و تشکر نمودند. سپس مدیر اجرایی، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده گزارش عملکرد سالیانه واحدها را ارائه نمودند و نتایج رضایت بخش و موانع موجود در نیل به اهداف تعیین شده را مطرح نمودند. 

افزودن نظرات