صفحه اصلی
مدرسه تکمیلی دوره مقدماتی طراحی پلنتهای صنعتی با نرم‌افزار Etap را برگزار نمود.
  • 668 بازدید

مدرسه تکمیلی دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) دانشگاه شهید بهشتی با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به برگزاری دوره مقدماتی طراحی پلنتهای صنعتی با نرم‌افزار Etap نموده است که از تاریخ  ۸ الی ۲۴ اسفندماه در حال برگزاری است. شرکت کنندکان در انتهای این دوره مدرک معتبر از دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی را دریافت خواهند نمود.

لازم به ذکر است که دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)، با حکم ریاست محترم دانشگاه و در راستای نیل به اهداف زیر اقدام به ایجاد مدرسه تکمیلی نموده است.

  • ارتقا دانش تخصصی و مهارتهای فنی دانشجویان در راستای نیازهای صنعت کشور،
  • ایجاد فضای پویا جهت انجام فعالیتهای علمی و صنعتی دانشجویان،
  • افزایش آگاهی دانشجویان از فضای کسب و کار و نیازهای صنعت 
  • آماده سازی و معرفی دانشجویان برای ورود به بازار کار و فعال شدن در پروژه های صنعتی 

از اینرو یکی از مهمترین اقدامات مدرسه تکمیلی جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت تئوری و عملی است. محتوای این دوره ها بصورتی طراحی و برنامه ریزی می گردد که شامل مباحث کاربردی و صنعتی تکمیل کننده و مرتبط با دروس دانشگاهی گذرانده شده در مقاطع و گرایشهای مختلف تحصیلی بوده و متناسب با نیازهای روز صنعت کشور باشد. 
در تدوین، اولویت بندی و طراحی سرفصل دوره ها (تئوری و آزمایشگاهی) از مشاوره و راهنمایی اساتید محترم دانشکده که دارای تخصص در حوزه های مختلف هستند  بهره برده می شود. همچنین در برگزاری این دوره ها از همکاری انجمنهای علمی دانشجویی فعال در دانشکده با هدف تقویت و جهت دهی به فعالیتهای آموزشی برای رسیدن به اهداف فوق الذکر استفاده می گردد. 
از آنجاییکه یکی از اهداف برگزاری دوره های مدرسه تکمیلی آماده سازی و معرفی دانشجویان برای ورود به بازار کار و صنعت است گواهینامه پایان دوره با تایید دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) برای شرکت کنندگان در انتهای دوره صادر می گردد.
 

دانلود فایل
افزودن نظرات