صفحه اصلی
برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده
  • 1016 بازدید

جلسه کمیته منتخب هیات ممیزه دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) در روز چهارشنبه 1400/02/15 ساعت 15 لغایت 18 با حضور رئیس دانشکده مهندسی برق (رییس کمیته)، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق (دبیر کمیته منتخب)، داوران داخلی و خارجی برگزار شد.

افزودن نظرات