صفحه اصلی
تبریک انتصاب دکتر رضا محمدی به عنوان معاون آموزشی دانشکده
  • 121 بازدید

با حکم ریاست محترم دانشگاه دکتر رضا محمدی، به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب شدند. 

ضمن تبریک به ایشان، امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و در نیل به اهداف آموزشی دانشکده موفق و موید باشند. همچنین از زحمات دکتر فرهاد حق جو در زمان تصدی معاون آموزشی دانشکده تقدیر بعمل می آید.

افزودن نظرات