صفحه اصلی
انتخاب واحد ارشد ورودی 401 گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم
  • 443 بازدید

دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی ورودی ۱۴۰۱دروس زیر پیش بینی شده اند:
۱، برنامه ریزی، ۲، بهره برداری از دروس جدول الزامی دوره
یکی از درسهای انرژیهای تجدید پذیر یا شبکه های هوشمند انرژی از جدول اختیاری دوره
ضمنا دانشجویانیکه درس تحلیل سیستم ۲ را در دوره کارشناسی نگذرانده اند، لازمست آنرا بعنوان جبرانی اخذ نمایند.

گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم

افزودن نظرات