صفحه اصلی
اطلاعیه2- مصاحبه دکتری
  • 1998 بازدید

اطلاعیه شماره (2) - مصاحبه دکتری 1400

قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه)آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی 1401-1400 به اطلاع می رساند:

1- زمان ثبت نام مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1401-1400 تا تاریخ 1400/03/07 تمدید شده است.

2- برای کسب آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی و اطلاعیه های مربوطه بطور متناوب به سایت دانشگاه، دانشکده ها، پژوهشکده ها و بنیاد ایران شناسی مراجعه شود.

                                                 مدیریت خدمات آموزشی

                                                        1400/03/05

افزودن نظرات