صفحه اصلی
انتخاب واحد ارشد ورودی 401 گروه سیستمهای قدرت
  • 418 بازدید

بدینوسیله به اطلاع می رساند، همه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 1401، لازم است جهت انتخاب واحد ترم پائیز فقط سه درس زیر را انتخاب نمایند:
_ تئوری جامع ماشین های الکتریکی
_دینامیک سیستم های قدرت
_ الکترونیک قدرت I
شایان ذکر است تعداد واحد های مجاز دانشجویان مذکور دراین ترم فقط 9 واحد       می باشد،

گروه سیستم های قدرت

افزودن نظرات