صفحه اصلی
ارتقاء به مرتبه دانشیاری آقای دکتر احمد سالم نیا
  • 1979 بازدید

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی جناب آقای دکتر احمد سالم نیا از مرتبه استادیاری به دانشیاری را از صمیم قلب به ایشان و گروه محترم قدرت دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون ایشان را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.


معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت)
 

افزودن نظرات