صفحه اصلی
برگزاری جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده
  • 4550 بازدید

جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در تاریخ 30 اردیبهشت 1402 به منظور بررسی وضعیت درخواست و پرونده های تبدیل وضعیت اعضای محترم هیأت علمی برگزار گردید. در این جلسه پرونده سه عضو محترم با حضور اعضای کمیته و نمایندگان هیأت اجرایی جذب دانشگاه بررسی گردید.

افزودن نظرات