صفحه اصلی
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان دکترا ورودی جدید (1400) با حوزه پژوهش
  • 723 بازدید

به منظور آشنایی دانشجویان دکترا ورودی جدید ۱۴۰۰ با حوزه معاونت پژوهشی و آگاهی از نقشه راه پژوهشی در دوره دکترا جلسه ای به صورت مجازی در سامانه الکترونیکی دانشگاه در روز سه شنبه ۱۴۰۰/9/02 ساعت 12 الی 14 (در اتاق جلسات شماره 5 دانشکده) با حضور معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق(کنترل-قدرت) و کارشناسان محترم برگزار خواهد شد. از تمامی دانشجویان محترم دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند.

افزودن نظرات