صفحه اصلی
بازدید مدیران دانشکده از نیروگاه طرشت و مرکز آموزش سیمولاتور
  • 919 بازدید


در تاریخ 12 بهمن 1400 به دعوت مدیر عامل شرکت بهره برداري نيروگاه طرشت، مدیران دانشکده از نیروگاه و مرکز آموزش سیمولاتور بازدید نمودند. در این بازدید درخصوص همکاری های مشترک بین دو مجموعه گفتگوهایی در حوزه آموزش و پژوهش صورت گرفت. 
عمده فعاليت شركت بهره برداري نيروگاه طرشت توليد انرژي الكتريكي است كه در طول زمان حوزه هاي فعاليت همچون مركز آموزش سيمولاتوري و مركز توسعه توليد پراكنده به آن افزوده شده است. پي ريزي نيروگاه به حدود 6 دهه قبل برمي گردد و هم اكنون به عنوان قديمي ترين نيروگاه كشور و نمادي از توانمندي صنعت برق كشور در شصتمین سال بهره برداري مستمر خود قرار دارد اين نيروگاه داراي توان نامي 12.5مگاوات مي باشد. گفتني است كه ظرفیت تولید آن در بدو احداث معادل بيش از 50% نياز برق پايتخت بوده است.
 

افزودن نظرات