آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی

معرفی مجموعه كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌های تخصصی دانشكده مهندسی برق (کنترل _ قدرت) 
دانشكده مهندسی برق دانشگاه شهيد بهشتي يكي از مجهزترين دانشكده‌های حال حاضر كشور می‌باشد كه دارای كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌های تخصصی در زمينه­‌های مختلف است، به‌گونه‌ای كه برخی از اين مراكز تنها كارگاه و يا آزمايشگاه تخصصی آموزشی حوزه مربوطه در ايران می‌­باشند.
اين مجموعه آزمايشگاه‌ها برای دانشجويان و محققيق دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شده است كه علاوه بر آموزش به دانشجويان، دور­ه‌­های تخصصی را برای صنعتگران برگزار می­‌نمايد. همچنين دانشجويان، اساتيد و محققين صنعتی برای انجام پروژه­‌های پژوهشی و خدمات فنی _ مهندسی از اين مراكز استفاده می‌نمايند.
آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های تحقیقاتی
این آزمایشگاه در جهت انجام امور تحقیقاتی در اختیار دانشجویان  قرار می‌گیرد.
توضیحات بیشتر
آزمایشگاه‌‌‌‌‌های آموزشی
اين آزمايشگاه برای تمام دانشجويان و صنعتگران ارائه می‌گردد تا دانسته‌های تئوری خود را در عمل آزمايش کنند.
توضیحات بیشتر