صفحه اصلی
جلسات دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • 275 بازدید

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت آگاهی از موضوع و مشخصات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و همچنین اطلاع ازمکان و زمان جلسات دفاع، از طریق لینک زیر و یا در صفحه اصلی دانشکده، به منوی آموزش و سپس به زیر منوی برنامه های زمان بندی دفاع دانشجویان مراجعه فرمایند.

https://theses.sbu.ac.ir/ThesesDefense?f=49

افزودن نظرات