صفحه اصلی
دوره دوم طرح توانش
  • 641 بازدید

به منظور ارتقاء توانمندی و اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی "طرح توانش" از نیمسال اول 1401-1400 آغاز گردید. اطلاعیه شروع دوره دوم طرح توانش، جهت اطلاع و بهره برداری (چه در دوره اول شرکت کرده باشند چه شرکت نکرده باشند) در فایل پیوست در اختیار دانشجویان دوره های کارشناسی قرار داده شده است. 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات