صفحه اصلی
جلسه مشترک معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده
  • 485 بازدید

جلسه مشترک معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه با حضور معاون پردیس شهید عباسپور و مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  و اعضای هیأت علمی دانشکده مورخ 1401/3/30 به درخواست اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در محل دانشکده، برگزار شد.

در این جلسه اعضای هیأت علمی دانشکده درخواست و دغدغه خود را درخصوص تکمیل ساختمان نیمه کاره دانشکده مهندسی برق و مشکلات فیزیکی حاضر مطرح کردند.

 

افزودن نظرات