صفحه اصلی
جلسه بررسی تجهیزات، تعمیرات اساسی و بهسازی آزمایشگاه های گروه کنترل
  • 794 بازدید

به منظور آماده‌سازی و بهسازی آزمایشگاه‌های گروه کنترل و تعمیر و بازسازی تجهیزات موجود، جلسه‌ای  با حضور مسئولین دانشکده و مسئولین شرکت پیمانکار در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ در محل آزمایشگاه کنترل خطی برگزار شد.
در این جلسه از طرف دانشکده، آقایان دکتر ترکمن معاون پژوهشی دانشکده، دکتر اشعریون مدیر گروه کنترل، مهندس فرخیان کارشناس آزمایشگاه‌های گروه کنترل و سرکار خانم دکتر جهانگیری مسئول و مدرس درس آزمایشگاه کنترل خطی حضور داشتند و از طرف شرکت پیمانکار، آقایان دکتر آجرلو نایب رییس هیات مدیره و مهندس موسوی مدیرعامل شرکت حضور داشتند.

افزودن نظرات