صفحه اصلی
برگزاری جلسات مصاحبه آزمون پذیرش دانشجوی دکتری 1403
  • 217 بازدید

 

 

جلسات مربوط به مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی برق دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در روزهای 21 و 22 خرداد، در دو گروه کنترل و قدرت برگزار شد. در این جلسات با حضور اعضای هیات علمی دانشکده، داوطلبین شرکت کننده مورد ارزیابی های علمی، پژوهشی لازم قرار گرفتند که نتایج نهایی از طریق معاونت آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

افزودن نظرات