صفحه اصلی
برگزاری جلسات مصاحبه دکتری 1400
  • 1534 بازدید

جلسات مصاحبه دکتری 1400 در تاریخهای 8 ،9، 10 و 11 خرداد ماه 1400 در محل دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) برگزار گردید.

در این جلسات که به صورت مجازی برگزار شد، ریاست دانشکده، معاونین پژوهشی و آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده در دو گروه کنترل و قدرت حضور و نظارت داشتند.

افزودن نظرات