صفحه اصلی
انتخابات انجمن IEEE شاخه دانشجویی
  • 787 بازدید

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی، ثبت نام کاندیداتوری انتخابات انجمن های علمی و شاخه های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۵ لغایت ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت که در این انتخابات آقایان علی نصیری ، محمد چگینی ، امیرحسین معماری ، علیرضا عمویی و خانم هستی چرخکار از دانشجویان دانشکده مهندسی برق تایید صلاحیت و به عنوان اعضای اصلی شاخه دانشجویی IEEE معرفی شدند.
همچنین در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور اعضای اصلی این شاخه برگزار گردید که در طی آن جناب آقای دکتر هادی اشعریون به عنوان استاد مشاور این شاخه، آقای علی نصیری به عنوان رئیس شاخه، آقای محمد چگینی به عنوان نایب رئیس شاخه، آقای امیرحسین معماری به عنوان خزانه دار، آقای علیرضا عمویی به عنوان دبیر و خانم هستی چرخکار به عنوان مدیریت روابط عمومی و مدیریت بین الملل انتخاب شدند که طی صورتجلسه ای به معاونت فرهنگی ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.

همچنین جلسه ای از طرف ieee iran section به جهت معارفه اساتید مشاور و اعضای شاخه‌های دانشجویی برگزار گردید که در این جلسه جناب آقای دکتر اشعریون استاد مشاور و همچنین اعضای اصلی ieee sbu student branch حضور داشتند.

لینک نتایج انتخابات

افزودن نظرات