صفحه اصلی
اطلاعیه5- مصاحبه دکتری
  • 608 بازدید

قابل توجه داوطلبان دکتری ورودی 1401

رشته مهندسی برق – گرایش قدرت و کنترل 


به اطلاع می رساند آخرین روز مصاحبه (متاخرین) روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 راس ساعت 8/30 صبح در محل دفتر دانشکده مهندسی برق (کنترل – قدرت) برگزار خواهد شد.
لذا لازم است تمام داوطلبانی که در سه روز گذشته در مصاحبه حضور نداشته اند در صورت تمایل در روز اعلام شده حضور داشته باشند.
لازم به ذکر است این روز تمدید نخواهد شد.

آموزش دانشکده مهندسی برق – کنترل و قدرت
1401/03/28 

 

افزودن نظرات