صفحه اصلی
ارتقاء به مرتبه دانشیاری دکتر علی مصلی نژاد
  • 212 بازدید

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی جناب آقای دکتر علی مصلی نژاد از مرتبه استادیاری به دانشیاری را از صمیم قلب به ایشان و گروه محترم قدرت دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون ایشان را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)
 

افزودن نظرات