صفحه اصلی
 برگزاری جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده
  • 399 بازدید

جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در اول شهریور 1401 بمنظور بررسی وضعیت درخواست و پرونده های تمدید قرارداد اعضای هیات علمی برگزار گردید. در این جلسه پرونده سه عضو محترم  با حضور اعضای کمیته و نمایندگان هیات اجرایی جذب دانشگاه بررسی گردید.

افزودن نظرات